Zakázky

Modul zakázek slouží k veškeré evidenci poptávek a obchodních případů evidovaných směrem od zákazníků

Podobně jako u kalkulací i zde můžeme nabídnout několik verzí formulářů pro evidenci zakázek(objednávek)

Systém se vždy skládá ze dvou základních pohledů a to z hlavičky a položek. každá část se edituje samostatně.

Proryhlejší zpracování může být systém doplněn o různé pohledy na zakázky. Například volby moje zakázky, která zobrazí seznam pouze mnu řešených zakázek. Stejně tak může být rozdělen přehled na výrobky a vzorky atd. Vše vychází z definice potřeby zákazníka

Modul zakázek může být opět zcela samostatný nebo závislý na modulu kalkulace, sklad, výroba, odbyt, popřípadě jenom na některém z modulů. Z modulu zakázky lze vytvářet dále celou škálu přehledů nebo managerských výstupů.