Sklady

Sklady jsou opět samostatným modulem,sloužícím k evidenci stavu zboží, polotovaru a materiálu

Mimo základní sklady tak jak je známe i v jiných aplikacích nabízíme ještě jemnější dělení v rámci jednotlivých skladů takzvané regály nebo pořadače. Dále máme speciální systém nasazení virtuálních skladů ve spolupráci s modulem výroba.

Sklady mohu fungovat nezávisle, nebo mají vazby naopak na všechny nabízené moduly