Kalkulace

Modul kalkulace slouží ke stanovení ceny výrobku a to jak ceny prodejní tak ceny skladové evidenční.

Cena je stanovena ze spotřeby materiálu. Dále cenu určuje pracovní postup z číselníku operací. Spotřebovaný materiál v operaci je určen příznakem kódu operace. Vše je kalkulováno v rámci hrubých nákladů a následně navýšeno o mzdové režie, energetické režie, ostatní náklady a marži. Z kalkulace vzniká několik úrovní kalkulované ceny. Např. přímé náklady na výrobek, výrobní náklady, kalkulovaná ceníková cena výrobku. S takto získanými údaji se následně pracuje v modulu výroba nebo zakázky

S ohledem na rozdílnost požadavků na samotnou kalkulaci máme pro zákazníky připraveno i několik verzí, práce s kalkulačními postupy. Včetně detailního zanešení spotřeby energii na stroji nebo podrobném rozebrání ostatních nákladů atd.

Základem modulu kalkulací je vždy základní tabulkový výpis, ve kterém jde vyhledávat, mazat nebo duplikovat stávající kalkulace. Pro vstup do kalkulace je vždy použito tlačítko pro editaci kalkulace. Vybraná množina na základě selektivního výběru zůstane zobrazena až do příští změny. Samostatné editace kalkulací se otevírají do samostatných záložek s kódem výrobku v záhlaví.

Pro potřebu speciálních kalkulací např. v bižuterní a zlatnické výrobě umíme vypočítat i cenu na 1g nebo 1 mm hotového výrobku.

Kalkulace mohou být dodány jak samostatně tak v rámci aplikace TAPsys nebo TAPview, položky kalkulace mohou dále být využity k plnění položek nabídky nebo zakázky, popřípadě skladové karty. Vše je pouze na Vaši volbě a VAšem uvážení