Fakturace

Tento modul je standardní fakturační nástroj vycházející z modulu zakázek nebo skladů

Mohl by pracovat samostatně, nejčastěji je nasazován s modulem zakázek