Číselníky

Číselníky slouží k naplnění konstantních údajů pro práci v následujících modulech

Jsou součástí jádra systému a jejich jednotlivé tabulky a formuláře jsou doplňovány dle potřeb jednotlivých modulů.